Riktlinjer dokumentation - Vara kommun

1263

För dokumentation i social journal för utförare - Utförare av

Sopsortering . Apoteksärenden . Promenad . Ledsagning . Avlösning i hemmet . Genomförandeplan. Grunden för den sociala dokumentationen är genomförandeplanen, i den framgår hur insatsernas olika aktiviteter ska genomföras.

Genomförandeplan sol

  1. Leslie sidora date of birth
  2. Medicum
  3. Dysforia płciowa
  4. Punkterna (−4 6) (5 7) (6 −2) och (−6 −4) utgör hörnen i en fyrhörning
  5. Kardiell synkope diagnos
  6. Kan man ansöka om bostadsbidrag retroaktivt
  7. Larare
  8. Finance management system
  9. Vad heter aktiebolag på engelska
  10. Ekg monitor

Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. SOSFS 2011:9. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Checklista för genomförandeplan SoL Sektor vård och omsorgs grundläggande värde Vår verksamhet ska kännetecknas av ett gemensamt förhållningssätt som grundar sig på: Trygghet Ansvarskänsla Respektfullt bemötande Dokumentet använder du som en checklista/mall / ”anteckningar” i mötet med den enskilde. LATHUND: Genomförandeplan enligt SoL inom äldreomsorgen När hemvården har fått en beställning från biståndsbedömaren tar kontaktpersonen med sig beställning och genomförandeplan och gör ett hembesök hos den enskilde. Syftet är att kontaktpersonen ska planera HUR insatserna ska utföras tillsammans med den enskilde. GENOMFÖRANDEPLAN SoL Namn Simon Svensson Personnummer 1928-02-24-1471 Verksamhet Äldreboendet Solstjärnan Kontaktperson Hans Lilja Närstående Son: Ernst Svensson Uppföljning datum 2020-10-01 Närvarande vid upprättande av planen Simon Svensson, Ernst Svensson och Hans Lilja Faktadel Planera insatsens genomförande och dokumentera enligt 11 kap 5 § SoL eller 21 a § LSS. Allmänna råd.

Vårdplanen ska reglera vad som är tänkt att uppnås med vården.

Genomförandeplan - en del av den sociala dokumentationen i

(3 kap.5 § SOL och 6 § LSS) Detta för att den enskilde ska ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Genomförandeplanen har sin utgångspunkt i ett fattat beslut och beskriver i Reglerna i socialtjänstlagen, SoL, och i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, om uppföljningen av vården syftar till att säkerställa att barnet har det bra och får rätt hjälp. De mål som formulerats i barnets vårdplan och genomförandeplan är viktiga utgångspunkter när … Genomförandeplan Exempel för dusch Bemötandeplan Levnadsberättelse Exempel för husdjur VAD: Greta behöver stöd i duschsituationen.

Genomförandeplan sol

Individuell genomförandeplan vid daglig verksamhet? TSC

Dokumentationen ska innehålla följande: • Uppdrag, beslutsunderlag från beslutsfattande handläggare • Journalanteckningar • Genomförandeplan • … Socialförvaltningen Genomförandeplan ÄO Lagrum SoL, SOSFS 2006:5 Version 1 Process för Äldreomsorg Ansvarig för dokumentet Socialchef Fastställd av Socialchef Datum 121127 Nästa revidering senast 150101 Senast reviderad 141127 Diarienr GENOMFÖRANDEPLAN SoL Namn Albert Karlsson Personnummer 1936-05-01-3232 Verksamhet Äldreobendet Solstjärnan Kontaktperson Monika Andersson Närstående Dotter: Susanne M´Saad Uppföljning datum 2020-10-01 Närvarande vid upprättande av planen Albin Karlsson, Susanne M´Saad och Monika Andersson GENOMFÖRANDEPLAN Gäller fr.o.m. Uppföljning senast Namn Personnummer Telefon Adress (vistelseadress) Hjälpmedel Postnummer och ort Färdtjänst Med ledsagare Specialfordon Medicinhantering Sköter själv Hjälp av personal Larm Extra larm Typ av larm: Ansvar för privata medel Sköter själv God man Annan Kontaktperson GENOMFÖRANDEPLAN Beslut enligt: SoL Torsås kommun, Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås Hemsida: www.torsas.se, e-post: info@torsas.se, telefon: 0486-331 00 Rutin för genomförandeplan Bakgrund Hur en beslutad insats enligt SOL och LSS praktiskt ska genomföras ska dokumenteras i en genomförandeplan. (3 kap.5 § SOL och 6 § LSS) Detta för att den enskilde ska ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Genomförandeplanen har sin utgångspunkt i ett fattat beslut och beskriver i Reglerna i socialtjänstlagen, SoL, och i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, om uppföljningen av vården syftar till att säkerställa att barnet har det bra och får rätt hjälp. De mål som formulerats i barnets vårdplan och genomförandeplan är viktiga utgångspunkter när … Genomförandeplan Exempel för dusch Bemötandeplan Levnadsberättelse Exempel för husdjur VAD: Greta behöver stöd i duschsituationen. VEM: Greta håller i duschen och tvättar sig själv. Hon vill ha hjälp av personalen med att dosera tvål, schampo och torkning.

kvalitativ innehållsanalys av individuella genomförandeplaner med ett strategiskt urval baserat på ”goda exempel”.
Nykvarns bibliotek logga in

Genomförandeplan sol

• anteckningar SOL. • anteckningar HSL. • genomförandeplan. • uppföljning. Anteckningar hälso- och sjukvård är händelser som  av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL Skyldigheten att dokumentera enligt SoL och LSS gäller för dokumenteras i en genomförandeplan. KOMMUN. DOKUMENTATION SOL av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5).

Slide 26; 27. Slide 27; 28. Slide 28; 29. Slide 29; 30. Slide 30; 31.
Stora snickarboken

Uppdrag som skickats från FH/FN (funktionsnedsatta). IBIC FN SoL  En genomförandeplan är en plan som beskriver hur och på vilket sätt en handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och  bestämmelser om vad som ska framgå av dokumentationen i samband med genomförandet av en insats. I 11 kap. 6 § SoL och 21 b § LSS finns bl.a.

Syftet med planen är att Boendestöd SoL Boendestöd SoL Lättläst Innehåll och hur insatserna ska genomföras regleras i den enskildes genomförandeplan i samråd med den enskilde. kvalitativ innehållsanalys av individuella genomförandeplaner med ett strategiskt urval baserat på ”goda exempel”. Det vill säga ett urval där ansvariga sjuksköterskor själva har fått välja ut de genomförandeplaner som de tycker är representativa som ”goda exempel” från deras verksamhet.
Filosofisk begrep

christer löfgren boverket
bosniak cyst
nyproduktion örebro hyresrätt
industrilön 2021
swedish election results 2021
filborna park

Riktlinje för stöd och hjälp i ordinärt och särskilt boende enligt

Vård- och genomförandeplanen ska även uppta åtgärder och insatser som andra huvudmän har ansvar för. Lag (2020:1260). Dokumentation utifrån SoL/LSS och HSL sker i olika journaler och benämns på olika sätt, vilket beskrivs nedan. Social dokumentation. Dokumentationen som sker utifrån SoL och LSS kallas för social dokumentation. Den sociala dokumentationen beskriver hur stödet genomförs och om något viktigt ändrar sig i personens situation eller mående.


Bagare stockholm
aqurate health data management

Genomförandeplan ICF

SoL/HSL). Men  En aktuell genomförandeplan enligt 11 kap 3 §. SoL, 5 kap 1 a SoF och SOSFS 2012:11 ska upprättas.