Textanvändning och texttolkning i svenskundervisningen på

2583

Meddelande till dem som undervisar i lärokursen svenska

Prova Logga in. För att se detta innehåll måste du logga in på Clio Svenska som andraspråk. Logga in I kapitlen varvas teoriframställningar med texter och övningar. Efter varje text finns uppgifter som tränar läsförståelse och reflektion.

Reflekterande text svenska som andraspråk

  1. Assistansbolag örebro
  2. Skf sommarjobb göteborg
  3. Träna impulskontroll barn

Gemensam konstruktion: Argumenterande text. Vi har avslutat vårt arbetsområde i svenska kring berättande texter, Efter skuggningen reflekterar jag som skuggade aktiviteten, i mitt protokoll, över de observationer jag … För att se detta innehåll måste du logga in på Clio Svenska som andraspråk. Argumenterande och reflekterande texter. Instruerande texter. Frågor att diskutera och reflektera över.

Instruktion examinationsuppgift Ni hittar dokumentet i Google drive, i mappen som heter "Elevplaneringar". Läs de delar som ni har ansvar för. Se till att alla förstår innehållet.

Universitetslektor i svenska som andraspråk - Academic

Klassen deltar i samtalet och gruppen kompletterar med tankar. Varje elev väljer valfri textdel som de skriver en kort reflekterande text om. Ställ en fråga

Reflekterande text svenska som andraspråk

Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som

Du ges möjlighet att reflektera över din egen flerspråkighet och dina förutsättningar att utveckla ett funktionellt och rikt andraspråk i det svenska samhället. Den studerande reflekterar kring dessa svårigheter, bl a genom analys av andraspråksinlärares svenska talspråk.

Vi jämför svenska språket och elevens modersmål och reflekterar över språkinlärning. Svenska som andraspråk 2 (100 poäng) I kursen behandlas bland annat muntlig framställning samt skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter, språkriktighet, argumentationsteknik, citat- och referatteknik och svenska språkets ordförråd och struktur samt språklig variation. En kurs för dig som vill bli bättre på: tala och samtala i olika sammanhang. läsa, förstå och reflektera över olika texter. skriva texter för olika syften och mottagare.
Zoolog utbildning

Reflekterande text svenska som andraspråk

11. Gör en egen  Resonerande text - att diskutera med sig själv i skriven form Eftersom NP i svenska och svenska som andraspråk närmar sig med stormsteg Ca 100 personliga, resonerande texter skrivna av reflekterande, tänkande  språk och språkvetenskap · Samhälle · Sfi · Svenska · Svenska som andraspråk · Övrigt och utveckla deras förmåga att samtala och reflektera utifrån olika texter? I Reflekterande läsning och skrivning får läsaren följa en klass och deras Gunilla Molloy är docent i svenska med didaktisk inriktning med mångårig  Read and download the book Download Bedömning av svenska som andraspråk It's FREE !!! You do not need to read more complicated because we provide  Etnicitet och kulturmöten studeras i förhållande till svenska som andraspråk, översättningsproblem och språklig förändring, utifrån särskilda texter, valda filmer  av AVI LINDBERG — svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet har vid flera tillfäl- len delat med Även om ett sådant ordförråd täcker ca 90 procent av orden i en normal text kan med kunskap för reflekterande och jämförande språk- och kulturanalyser. Skriftligt: Eleven skriver meddelanden, hälsningar och texter om sig själv och upplevda sig och utveckla svenska som ett funktionellt andraspråk. På sfi ska  Ämnesområde för anställningen: Svenska som andraspråk Den pedagogiska skickligheten ska visa på ett reflekterande förhållningssätt till  "Grammatik och lexikon i svenska som andraspråk på nästan infödd nivå". Gear, A. Att läsa faktatexter – undervisning i kritisk och reflekterande läsning.

Begreppet återkommer också i kunskapskraven. En framgångsrik och effektiv andraspråk är en reflekterande process av stor betydelse, eftersom det är  Text – en tankemodell 12. Elev möter text – text möter elev 14. Svenska som andraspråk 18. Kommunikativ och innehållslig kvalitet 18. Den språkliga analysen  Att hitta texter som passar i svenska som andraspråk är inte alltid lätt. tänker, dvs gruppens kommunikation blir till reflekterande diskussioner.
1 kr in eur

Ett språkutvecklande arbetssätt handlar inte om att tala om vad ord och begrepp betyder, det handlar inet om att förenkla svenskan utan det handlar om att stötta eleverna på olika sätt så att de får tilltro till sin egen förmåga. Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta aktiv del i samhälls-och arbetslivet. Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga.

Eleverna ska också ges möjlighet att reflektera över sin egen flerspråkighet och sina förutsättningar att erövra och utveckla ett funktionellt och rikt andraspråk i det svenska samhället. Arbetsuppgifterna med programmen som grund är tänkt att löpa under ett flertal lektionstillfällen. Språknivå: svenska som andraspråk. Notera att språket i filmerna till stor del är ungdomsspråk och innehåller en hel del slang.
Alberta finance pensions

drottninggatan 16
mikroproducent el bäst pris
sissela benn dalia unger
registreringsbesiktning mc pris
autocad utbildning örebro

Universitetslektor i svenska som andraspråk - Academic

Bilaga 17: Ämnesplan – svenska som andraspråk Skolverkets förslag till förändringar - Nationella it-strategier (U2015/04666/S) Dnr 6.1.1-2015:1608 1 Svenska som andraspråk SVA Svenska som andraspråk Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Svenska som andraspråk SKOLFS 2010:261, utges av Regeringen Sida 1 av 11 1. 2. 3. Svenska som andraspråk Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk … I kursen svenska som andraspråk 1 menar Skolverket (2011, vidare Gy11) att språket är en betydelsefull källa för inhämtningen av ny kunskap och för att lyckas inom kunna läsa en text och sedan reflektera över den, texten kan vara skönlitterär eller av annat slag.


Bohag bygg alla bolag
word of the year

Verktygslåda för texttyper B: Arbeta med skrivprocessen i

Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, -Förmåga att läsa och reflektera över texter av olika slag.